នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន និងលោកជំទាវ រៀបចំពិធីលៀងសាយភោជន៍ជូនមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួម កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១០

AKP តូក្យូ ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន និងលោកជំទាវ រៀបចំពិធីលៀងសាយភោជន៍ជូនមេដឹកនាំនៃប្រទេសមេគង្គ ដែលបាន អញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ជប៉ុន លើកទី១០ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន នាល្ងាចថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា