វិចារណកថា៖ រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងក្តីរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន វិចារណកថា៖ រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងក្តីរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៨ តុលា ឆ្នាំ២០១៨