ឯកឧត្តម លី វាន់ហុង និងឯកឧត្តម ឡុង សេង អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ឈាបនដ្ឋាន នៅឃុំមហាខ្ញូង ស្រុកកោះសូទិន

AKP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម លី វ៉ាន់ហុង អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម ឡុង សេង ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន និងជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ឈាបនដ្ឋាន នៅឃុំមហាខ្ញូង ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ