នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ​ ថ្ងៃទី០៧ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ​
រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោក ស៊ុម គឹមហ៊ាប
អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី និង លោកស្រី ហ៊ុល​ កុលធីតា
ចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz​រៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យ
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា