រមណីយដ្ឋានអង្គរ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឧទ្យានណាយហ្គារ៉ា នៃប្រទេសកាណាដា ចុះហត្ថលេខា ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នា នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

រមណីយដ្ឋានអង្គរខេត្តសៀមរាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តំណាងដោយលោក សុខ សង្វារ អគ្គនាយករង អាជ្ញាធរជាតិអប្សារា និងឧទ្យានណាយហ្គារ៉ា នៃប្រទេសកាណាដា តំណាងដោយលោកស្រី Janice Thomson ប្រធានគណៈកម្មាធិការឧទ្យានណាយហ្គារ៉ា ចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នា នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក