ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយម្ចាស់បុរី និងខុនដូ ពិភាក្សាស្តីពីការបង្កើតយន្តការរៀបចំថែរក្សាការពារនិរន្តរភាពបរិស្ថាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់បុរី និងខុនដូ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើត យន្តការរៀបចំថែរក្សាការពារនិរន្តរភាពបរិស្ថាន នៅរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន