ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការគាំទ្រ និងការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការគាំទ្រ និងការពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី