សិស្សកម្ពុជាចំនួន៧រូប ទទួលបានមេដាយប្រាក់ និងសំរឹទ្ធិ ក្នុងការប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ដអូឡាំព្យាដអន្ដរជាតិលើកទី១៥ នៅប្រទេសចិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —