ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះសំណាល អបអរសាទរទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះ សំណាល អបអរសាទរទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ០១តុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន