ឯកឧត្តម រស់ វរុណ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំការងារអធិការកិច្ច កិច្ចការរដ្ឋបាល នគរបាល និងពន្ធនាគារ នៅខេត្តកំពង់ធំ

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម រស់ វរុណ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ និងឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំការងារអធិការកិច្ច កិច្ចការរដ្ឋបាល នគរបាល និងពន្ធនាគារ នៅខេត្តកំពង់ធំ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ស៊ុម វណ្ណា