សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្តីពីការរញ្ជួយដី​​ និងរលកស៊ូណាមិនៅភាគកណ្តាល​នៃខេត្តស៊ូឡាវ៉េស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —