ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុន សុង ជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការនៃអង្គភាពទាំង៦ នៃរដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាស បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នំា២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងបុគ្គលិក នៃអង្គភាពទាំង៦ របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តសៀមរាប ក្នុងឱកាសរដូវកាលបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ និងប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ