ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការសណ្តាប់ធ្នាប់ និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដើម្បីរៀបចំការពារក្នុងពិធី សម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍ឈ្នះឈ្នះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការសណ្តាប់ធ្នាប់ និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៃសាលា រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំការពារ ក្នុងពិធី សម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍ឈ្នះឈ្នះ នាចុងខែធ្នូ ខាងមុខនេះ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន