ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងរថយន្តក្រុង ដែលជាជំនួយរបស់ជប៉ុន លើតម្រាយខ្សែរត់ថ្មី របស់ City Bus

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងរថយន្តក្រុង ដែលជាជំនួយ ឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន លើតម្រាយខ្សែរត់ថ្មីរបស់រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ រថយន្តក្រុង (City Bus) រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន