លោក ពិន ប្រាកដ អញ្ជើញចែកវិញ្ញាបនបត្រ និងលិខិតសរសើរជូនដល់សិស្សានុសិស្សសាលាអន្តរជាតិអង្គរប្រ៊ីដ ខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នំាំ២០១៨ —

លោក ពិន ប្រាកដ អភិបាលរងខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញចែកវិញ្ញាបនបត្រ និងលិខិតសរសើរជូនដល់ សិស្សានុសិស្ស សាលារៀនអន្តរជាតិអង្គរប្រ៊ីដ ខេត្តសៀមរាប សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ