ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីលើកតម្កើងឥរិយាបថនៃការចូលរួមប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលើកតម្កើងឥរិយាបថនៃការចូលរួម ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរ សត្វព្រៃខុសច្បាប់ ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ នារាត្រីថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨។

រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន