សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលទានអាហារការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន GE Global Growth និងអញ្ជើញជាសាក្សី ពិធីចុះហត្ថលេខា

AKP ញូវយ៉ក ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទទួលទាន អាហារការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន GE Global Growth និងអញ្ជើញជាសាក្សី ពិធីចុះហត្ថលេខា ស្តីពីការ វះកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ឆ្នាំ២០២០ រវាងកម្ពុជា និងមូលនិធិ GE នៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាម៉េរិក នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោងនៅទីក្រុងញូវយ៉ក)។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា