រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ លើកទី៥

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

នេះគឺជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៃពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ លើកទី៥ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ កាលពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយអមជាមួយនឹងមហោស្រពសិល្បៈដណ្ដាំស្លម្ហូបអាហារខ្មែរ លើកទី១៩ និងការបង្ហាញម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរ លើកទី១៨។

ដោយ ផាវ ប៊ុនធី