វិចារណកថា៖ អបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ “ វិស័យទេសចរណ៍ និងនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រព័ន្ធ ឌីជីថល “

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

វិចារណកថា៖ អបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ “ វិស័យទេសចរណ៍ និងនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រព័ន្ធ ឌីជីថល “

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៧ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨