បទយកការណ៍ស្តីពី« ក្រសួងកសិកម្មត្រៀមផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដំណាំចេកអំបូងលឿង ដល់ប្រជាកសិករសំរាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស»

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី ហៀង គន្ធា៖