ឯកឧត្តម សំរាំង កំសាន្ត អញ្ជើញជាអធិបតី សន្និសីទមេគង្គ-ឡានឆាង ស្តីពីសហគ្រាសវប្បធម៌ធុនតូច និងមធ្យម

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៨ —

ឯកឧត្តម សំរាំង កំសាន្ត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសន្និសិទមេគង្គ-ឡានឆាង ស្តីពីសហគ្រាសវប្បធម៌ធុនតូច និងមធ្យម តួនាទីយុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសវប្បធម៌ធុនតូច និងមធ្យម ប្រកបដោយចីរភាព នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ