ក្រសួងការពារជាតិប្រកាសជ្រើសរើសសិស្ស និសិ្សតប្រឡងចូលសិក្សាវគ្គនាយទាហានសកម្មជំនាន់ទី២៣ នាយទាហានទ័ពជើងគោកជំនាន់ទី១១

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ —