វិចារណកថា៖ រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងក្តីរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

វិចារណកថា៖ រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងក្តីរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ២១ម៉០០នាទី