ឯកឧត្តម ប៉ោ ទ្រី អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូ បើកពិព័រណ៌ផលិតផលខ្មែរ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ប៉ោ ទ្រី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជម្រុញចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ​ អញ្ជើញកាត់ខ្សែបូ បើកពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ទូទៅ នៅឆ្នេរឯករាជ្យ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ៣ ក្រុង ខេត្តព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលរៀបចំរយ:ពេល០៦ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ងូ សុមុនី