ព្រះមហាក្សត្រ ផ្ញើព្រះរាជសាររំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពរបស់ឯកឧត្តម ត្រាន់ ដាយក្វាង ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨—