អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ រីករាយជ្រះថ្លាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ រីករាយជ្រះថ្លាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ

និពន្ធដោយ៖ លោក លី​ ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ស៊ាប សៀម និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា