ឯកឧត្តម តូច ជឿន អញ្ជើញជាអធិបតី បិទវគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះមេដឹកនាំកាយរឹទ្ធជាតិ លើកទី១ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម តូច ជឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជន និងជាប្រធានគណៈស្នងការជាតិកម្ពុជា អញ្ជើញបើក វគ្គសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះ មេដឹកនាំកាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា លើកទី១ នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក