ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី យឹម ឆៃលី អនុញ្ញាតឲ្យនាយិកាអង្គការយូនីសេហ្វ ដែលនឹងចប់អាណត្តិ នៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ អនុញ្ញាត ឲ្យលោកស្រី ដេបូរ៉ា កូមិនី (Debora Comini) នាយិកាអង្គការយូនីសេហ្វ (UNICEF) ដែលនឹងចប់ អាណត្តិនៅកម្ពុជា ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងជម្រាបលា នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា