ខេត្តកំពង់ចាម បង្កើតផែនការចលនាប្រឡងប្រណាំងឃុំ-សង្កាត់ ដែលបម្រើសេវាសាធារណៈបានល្អ

AKP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បង្កើតផែនការចលនាប្រឡងប្រណាំងឃុំ-សង្កាត់ ដែលបម្រើសេវា សាធារណៈបានល្អ ដល់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ទាំង១០៩ នៃស្រុុក-ក្រុងទាំង១០ របស់ខេត្ត ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ តទៅដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធិផល មានតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព។

រូបថត៖ ឆាយ មុត