បទយកការណ៍ស្តីពី «បរិស្ថានស្អាតអាស្រ័យការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប»

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា​

ផលិតដោយ កញ្ញា កង មុន្នីរ៉ា៖