ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសឱ្យទណ្ឌិតឈ្មោះ JAMES STANIFORTH RICKITSON ភេទប្រុស អាយុ៦៨ឆ្នាំ សញ្ជាតិអូស្រ្តាលី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —