ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឆាយ ថន អញ្ជើញបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ ក្នុងផែនការ និងស្ថិតិឆ្នាំ២០១៨ និងផ្សព្វផ្សាយអនុសញ្ញាស៊ី-ដ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

AKP ឧត្តរមានជ័យ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឆាយ ថន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ ក្នុងផែនការ និងស្ថិតិ ឆ្នាំ២០១៨ និងការផ្សព្វផ្សាយអនុសញ្ញាស៊ី-ដ និងពិធីសារតាមជម្រើស នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ទិត ស្រ៊