ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្ដីប្រកាសអំពីលទ្ធផលសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃការតវ៉ារបស់លោកគ្រូ អ្កកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —