ឯកឧត្តម ងី ច័ន្ទ្រផល អញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ចល្អ នៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ នៅខេត្តតាកែវ

AKP តាកែវ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ងី ច័ន្ទ្រផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាលខេត្តតាកែវ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ចល្អ នៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ នៅខេត្តតាកែវ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ អ៊ុច សៀង