ប្រតិភូគណៈកម្មការទី៧ នៃព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ នៃមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

AKP បន្ទាយមានជ័យ ថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ នៃព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ នៃមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីស្វែងយល់ពីសភាពការណ៍ រួមរបស់ខេត្ត លើវិស័យអប់រំ ទេសចរណ៍ វប្បធម៌ វិចិត្រសិល្បៈ ធម្មការ និងសាសនា។

រូបថត៖ ឈុន សារ៉ាត