ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន

AKP តូក្យូ ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម Taro Kono រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន នៅទីក្រុងតូក្យូ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ខណៈឯកឧត្តម អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុន។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស