កិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ«ជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាតម្រូវទីផ្សារការងារ» សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖

កិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែកញ្ញា ២០១៨នេះ ក្រោមប្រធានបទ«ជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាតម្រូវទីផ្សារការងារ»

វាគ្មិនកិត្តិយស មានឯកឧត្តម តឹប អឿន នាយកវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ -លោកគិត រដ្ឋាមុន្នី មន្ត្រីប្រចាំអង្គការ(SPLASGWATER)- លោក ស្រី សំអាង គុទារិយា តំណាងអាណាព្យាបាលសិស្ស-ប្អូនស្រី លន់ សុភណ្ឌ័សិស្សរៀនផ្នែកគណនេយ្យ ។

សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា