គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ណែនាំដល់អភិបាលខេត្ដព្រះសីហនុរៀបចំអាងប្រព្រឹត្ដកម្មទឹកកខ្វក់ អាងបង្គន់អនាម័យ និងប្រព័ន្ធលូ សម្រាប់រាល់សំណង់អគារ លំនៅឋាននៅក្នុងខេត្ដ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ –