ក្រសួងព័ត៌មាន ណែនាំឱ្យម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់បញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងមានចំណងជើងថា”សល់តែចិត្ដស្មោះ” ច្រៀងដោយលោកស្រីកែវ ច័ន្ទសម្ជស្ស របស់ផលិតកម្មខ្មែរអមតៈ

AKP ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ –