សមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរ-ចិននៅកម្ពុជា ប្រគល់ថវិកាប្រមាណ៥៥ម៉ឺនដុល្លារ ជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ជាកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —