ឯកឧត្តម ថោង ខុន និងឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកវេទិកាវិនិយោគទេសចរណ៍កម្ពុជាលើកទី១ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកវេទិកាវិនិយោគ ទេសចរណ៍កម្ពុជាលើកទី១ ក្រោមប្រធានបទ “ការវិនិយោគទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា” នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នំា២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ