ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ទីប្រឹក្សាប្រចាំតំបន់ នៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Holger van Eden ទីប្រឹក្សាប្រចាំតំបន់ នៃមូលនិធិបិយវត្ថុ អន្តរជាតិ នៅការិយាល័យជំនួយបច្ចេកទេសរបស់មូលនិធិ ប្រចាំប្រទេសថៃ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី