រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ភ្នំតាម៉ៅ មជ្ឈមណ្ឌលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារបានឃើញ និងសិក្សាពីធនធានសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ទាំងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗ នៃសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្រ្គោះសត្វព្រៃ។ ទីនោះគឺជារមណីយដ្ឋានដ៏ពេញនិយម និងជាមជ្ឈមណ្ឌលចំបងមួយ សម្រាប់កុមារអាចសិក្សា ឈ្វេងយល់ពីធនធានសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា។

ដោយ ខាន់សុភីរម្យ & ផាវ ប៊ុនធី