ឯកឧត្ដម យ៉ង់ សែម អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះត្រួតពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តន៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន នៅក្នុងខេត្ត

AKP ក្រចេះ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្ដម យ៉ង់ សែម ប្រធានគណៈកម្មការទី១ ព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តនិងដោះស្រាយមួយបញ្ហា ចំនួននៅក្នុងខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ ជួន សុជាតិ