ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាសំរាម នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហា សំរាម នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន