សារលិខិតអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម ភីធ័រ ហ្ស៊ីចារតូ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មហុងហ្គ្រី ជូនចំពោះ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨—