សារលិខិតអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម សាអ៊ិហ្វូឌីន អាបឌុលឡាហ៍ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ី ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨—