ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញតំណាងមន្ទីរអប់រំ ២៥រាជធានី-ខេត្ត មកទទួលយកបញ្ជីប្រកាសលទ្ធផលថ្មី បន្ទាប់ពីលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានការប្រែប្រួល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨ —