គ.ជ.ប សម្រេចលុបឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រចំនួន៥០រូប ដែលកាន់តំណែងក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល ហើយទទួលស្គាល់តំណាងរាស្រ្តថ្មីចំនួន៣៨រូប

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —