មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យក្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យទំនើបមួយនៅកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខនេះ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ —

ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប បានឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះថា បន្ទាប់ពីអាគារធំៗចំនួន០២ ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន និងកូរ៉េ សាងសង់រួច មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមួយនេះ នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យក្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យទំនើបមួយនៅកម្ពុជា ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

រូបថត៖ ឃុត សៅ